Hier volgt aanvullende informatie over de ABC proces computer voor zaden en granen.