Automatiseren bestaande drooginstallaties

 

Optimaliseren drooginstallatie om zaad automatisch en economisch te drogen met de  ADC droogprocessor van Agratechniek. 

 

 

Automatisch drogen is de basis van elke besturing welke Agratechniek installeert. Vaak zijn dat nieuwe drooginstallaties, soms worden bestaande installaties op gewaardeerd.
Bij de automatisering is meting en modulaire besturing van diverse componenten een must. De aanpassingen van de installatie worden terugverdiend door economisch drogen met een beter resultaat. 

 

Opwaarderen installatie:

 • Modulaire verwarmingscapaciteit.
 • Modulaire luchtcapaciteit
 • Modulaire luchtafsluiters bij meerdere gescheiden secties
 • Sensoren bij ingaande lucht
 • Sensoren bij uitkomende lucht
 • Optimaal integreren van luchtdroger
 • Eén besturing voor meerdere installaties/secties.

 

Basis voor drogen met ADC processor:

 • Zaad wordt automatisch naar gewenst vochtgehalte gedroogd.
 • Besparing op kosten en tijd; alleen drogen wanneer luchtcondities geschikt is.
 • Constante of dynamische lucht temperatuur, afhankelijk van gekozen droogproces en installatie.
 • Dynamische luchthoeveelheid bij verschillende producten, volumes en droogfases
 • Metingen van T° en RV, bepalen Absoluut Vocht (AV).
 • Aflezen meet en regelwaarden op bedieningsscherm en PC. Alle meetwaarden worden gelogd.
 • Droogproces visueel middels grafieken. Overzicht in Excel bestand.

 

Voorbeeld van droging in droog containers. Luchthoeveelheid wordt automatisch aangepast aan het aantal containers. Luchtopening wordt voorzien van afsluitklep met modulaire motor. Automatisch openen en sluiten bij aanvang en stop drogen.

 

Een mengkraan wordt geinstalleerd om de warme en koude lucht te verbinden. Op deze manier kan de luchtdroog temperatuur worden gecontroleerd. 
Een gemoduleerd luik wordt voor de opening van de inkomende lucht geinstalleerd. Het drogen stopt als het zaad droog is. De luchtstroom wordt automatisch gereguleerd op basis van het aantal kisten. 

 

De gewenste luchtconditie (T° en RV) welke overeenkomt met het gewenste Evenwicht Vochtgehalte wordt per sectie ingevoerd.

De luchthoeveelheid door het zaad is dynamisch; bij aanvang wordt vocht afgevoerd met veel lucht. Aan het einde van de droging wordt het laatste beetje vocht met minder lucht afgevoerd. De totale luchthoeveelheid voor alle secties wordt automatisch aangepast aan het aantal  actieve secties en de fase van de sectie.

 

Sensoren bij lucht uit het product. Meting RV en T° per sectie / kist / bak / container Voorbeeld van opwaardering bestaande drooginstallatie voor kisten. Kisten worden nu individueel gedroogd naar het gewenste vochtgehalte. Na een behandeling kan het zaad snel terug worden gedroogd. Continu drogen van kisten in verschillende droogfasen.

 

Voordelen:

 • Veilig en verantwoord droogproces
 • Process controle en traceerbaarheid
 • Besparing energiekosten
 • Snel en efficiënt drogen
Bestaande installatie voor drogen van gecoat zaad in kisten (10 secties) Nieuw luchtkanaal voor verdelen van de gedroogde lucht naar de verschillende droogsecties. Luchtkanaal aangesloten op een nieuwe adsorptie luchtdroger.

 

Touchscreen met ABC processor om de gedroogde lucht naar de juiste sectie te sturen.

 

Per sectie een kleppenregister om de gedroogde lucht daar te geven waar dat nodig is.

 

Ook de luchtdroger wordt aangestuurd door de ABC processor.

 

Dankzij de luchtdroger en de ABC processor wordt altijd het gewenste vochtgehalte bereikt. Ook bij vochtige weersomstandigheden.

 

 

 

Alle informatie
als PDF
 

UA-36645759-1