ABC Computer voor gescheiden kisten droging

Instellingen pagina voor elke afzonderlijke kist. Open deze pagina door op de gewenste kist te drukken (1.1 tot 4.4) in het algemene overzicht.

 

 

Individuele kistendroger
Individual box dryer

 

 

 1. Kist drogen met status en meetwaardes; T°, RV en AV van de lucht uit de kist.
 2. Luik om de luchttoevoer af te sluiten. Met % geopende positie.
 3. Beginnen met het drogen van de specifieke kist.
 4. Pauzeer droging voor controle. Drogen gaat verder na herstarten bereikte fase.
 5. Het droogproces van deze kist wordt afgebroken.
 6. Bepaal of het droogproces is gebaseerd op RV (F1) of AV (F2) van de lucht uit de kist. Alleen de waarde uit de gekozen kolom is actief.
 7. Voordroog fase actief; Optioneel in deze fase hogere T° en meer proceslucht.
 8. Droogfase actief; Standaard fase van het droogproces.
 9. Kalmte droging actief; optioneel om de hoeveelheid proceslucht tijdens het droogproces te verminderen. Deze fase wordt actief als de ingestelde RV of AV is bereikt.
 10. Nadroog fase; deze fase wordt actief als de gewenste RV of AV is bereikt. De hoeveelheid proceslucht neemt af tot de ingestelde minimum waarde is bereikt.
 11. Afkoel fase; Deze fase zal actief worden wanneer alle kisten in de sectie de gewenste RV of AV én de minimale luikpositie (bij J) hebben bereikt. De T° van de ingaande (kanaal) proceslucht zal de ingestelde waarde accepteren. De hoeveelheid proceslucht zal gelijk zijn aan het ingestelde % in de ‘na-koel fase’.
 12. Herstarten droogproces. Na de ingestelde tijd zal het droogproces opnieuw starten. Het luik opent tot de positie zoals ingesteld voor het nadrogen. De T° van de ingaande lucht is gelijk aan die van de `afkoel fase´. Het droogproces stopt wanneer de gewenste RV of AV opnieuw wordt bereikt.
 13. Instellen maximale duur van de desbetreffende fase. Nadat deze tijd is verstreken treedt de volgende fase in werking, ook als de gewenste RV of AV nog niet is bereikt.
 14. Resterende tijd voor de desbetreffende fase.

 

 

Instellen luik positie : Het % bij luikpositie staat symbool voor de geopende positie van het luik (B). Dit houdt verband met de nominale luchthoeveelheid zoals ingesteld per kist. (zie pagina `ventilatoren/flow´).

 

 

Doorsnede van een sectie. Dit scherm opent wanneer er op een gewenste sectie (1 t/m 6) in het algemene overzicht wordt geklikt.

 

 

 1. Kist drogen met status en meetwaardes; T°, RV en AV van de lucht uit de kist.
 2. Schuif om de uitlaat opening af te sluiten. Met % van de geopende positie.
 3. Meetwaardes van de ingaande lucht; T°, RV en AV van de lucht uit de sectie.
 4. Gewenste waardes van de ingaande lucht; Stel de T° en AV in bij de sectie.
 5. Water T° in de heet water radiator.
 6. % geopende positie van het drieweg meng luik.
 7. Gewenste hoeveelheid proceslucht.
 8. Gemeten hoeveelheid proceslucht.
 9. % emissie ventilator.
 10. % geopende positie van de drie luiken secties.
 11. Luiken sectie voor inlaat binnenlucht (hercirculatie).
 12. Luiken sectie voor inlaat van gedroogde lucht.
 13. Luiken sectie voor inlaat van buitenlucht.
 14. Vrijgeven van de sectie om het droogproces te starten tijdens het plaatsen van een kist.

 

 

Alle informatie
als PDF

UA-36645759-1