AMS-sensor voor efficiënte meting van vochtgehaltes

Met de AMS-sensor in combinatie met de ABC-processor kunt u eenvoudig het vochtgehalte van het (binnenkomende) zaad controleren. Na meting krijgt u direct informatie of het vochtgehalte van het zaad voldoet aan de gestelde norm. Alle meetwaarden worden automatisch op uw PC geregistreerd en gelogd.

 

Door de AMS-sensor in het zaad te steken, wordt de temperatuur en de RV van de lucht rond het zaad gemeten en het Absoluut Vochtgehalte (AV) van de lucht berekend. Door op `start’ te drukken, wordt de meting van de sensor actief. De AV waarde van de lucht wordt vergeleken met de ingestelde AV waarde waarbij het vocht in het zaad in evenwicht is met de lucht (evenwichtsvochtgehalte). De operator krijgt dankzij de kleur van de ledlamp direct informatie of het zaad droog genoeg is.

 

AMS-sensor voor zaad met aansluiting naar de ABC processor.

Meting van RV+T° bij de punt van de sensor.

ABC touchscreen. Overzicht instellingen en gemeten waarden.

 

Op de ABC processor voert u de gewenste AV in. Daarnaast geeft u de maximale tolerantie en de minimale AV. Nadat de meetwaarden (RV en T°) stabiel zijn wordt de AV vergeleken met de gewenste AV en het resultaat getoont:

  • Rood; te vochtig
  • Oranje; vochtig, maar binnen de tolerantie
  • Groen; gewneste waarde
  • Wit; te droog

 

De meetwaarden zijn op de ABC touchscreen uit te lezen en worden met de PC-software direct op uw PC zichtbaar.

 

In het uiteinde van de sensor is een dubbele elektronische T°+RV sensor geplaatst. De sensor is beschermd door een fijn filter van RVS. Een stompe punt zorgt dat de sensor makkelijk in het zaad kan worden gestoken zonder het zaad te beschadigen.

 

Noot: de sensor heeft een hoge nauwkeurigheid dankzij de dubbele elektronische meting en er wordt via de ABC processor gemeld wanneer een meetelement defect is.

Alle meetwaarden worden direct op de touchscreen en als een grafiek op de PC getoond. De meetwaarden kunnen ook als Excel-bestand worden opgeslagen voor algemeen gebruik.

 

Met de ABC-PC software zijn de meetwaarden direct online beschikbaar om informatie met verantwoordelijken te delen.

 

Waarom AV en niet alleen RV?

De evenwichtsvochtgehaltes van zaad zijn veelal bepaald bij 25°C. Samen met de gemeten RV wordt berekend hoeveel vocht in de lucht aanwezig is; Bij gewenste RV van 40% bevat de lucht bij 25°C 8 gram vocht. Wanneer de T° daalt of stijgt verandert de RV van de lucht; De RV van deze lucht daalt naar 30% wanneer de temperatuur stijgt naar 30°C en de RV stijgt naar ca 55% wanneer de temperatuur daalt naar 20°C. Het zaad blijft wel in evenwicht bij de deze verschillende RV waarden vanwege gelijk blijvende AV. Alleen RV meting is niet voldoende. Het AV geeft een betrouwbare waarde.

 

Tabel met vochtgehalte (AV) bij gemeten RV en T°.

 

Voordelen:

  • Gelijktijdig meten van vochtgehaltes van alle binnenkomende partijen zaad met meerdere AMS-sensoren.
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij directe registratie van de meetwaarden.
  • Tijd en kosten besparend; geen wachttijden en handmatige verwerking van de formulieren met meetresultaten.
  • Direct online informatie naar verantwoordelijken dankzij ABC PC software.

Alle informatie
als PDF

UA-36645759-1