Het hoofdscherm van de klimaatregeling

 

De ABC klimaatregeling voor kassen van Agratechniek bv. is zeer compleet maar toch eenvoudig tebedienen. De schermen zijn heel visueel en komen overeen met de aanwezige installaties. Het gehelekassencomplex met de verschillende kasen is op het algemene basis scherm geprojecteerd. De schermenzijn dankzij iconen, kleuren en meetwaarden direct informatief.

 

 

U heeft op het scherm ook direct informatie over de belangrijkste meetwaarden en statussen. U heeft zodirect inzicht in de actuele situatie van het gehele kassencomplex:

 

• De indeling komt schematisch overeen met de werkelijke situatie. Dit scherm wordt per project opmaat samengesteld

• Het scherm is heel visueel en informatief

• Het betreft hier een regeling voor een kas met 4 kasen en een hal met 2x4 droog- en bewaarcellen

• Het is direct duidelijk welke kas AAN of UIT cel of is. Daarnaast ziet u ook dat de CV regelingvoor de kassen aan en voor de cellen uit is

• De sturing van de schermdoeken, ramen, nokvenster zijn direct informatief

 

 

• Het weerstation geeft inzicht in de buitenconditie

• De temperatuur en RV op diverse posities worden vermeldt

• De SMS heeft een goede ontvangst

 

Door op het scherm op een vlak van kas 3 te drukken, wordt het scherm van de betreffende deze kas geopend.

 

Op dit scherm wordt extra informatie van deze kas in detail weer gegeven.

 

Verwarming

15.0 C

16.8 C

0%

25.2 C

25.4 C

20.4 C

Temperatuur aangezogen lucht

Temperatuur lucht na opwarming

Sturing verversing met buitenlucht

Berekende temperatuur watertoevoer

Gemeten temperatuur watertoevoer

Gemeten temperatuur retour water

De groene kleur van de ventilator geeft aan dat deze stil staat, maar wel stand-by

 

 

Sturingen en meet waarden:

Berekende of gewenste waarde

 

Gemeten of werkelijke waarde

De gemeten temperatuur bij de meet-box is 14,9°C terwijl 15,0°C gewenstis. De gemeten RV is 75% met een gewenste waarde bij de LBK van 80%.De uitgaande lucht bij het raam komt op 15°C met een RV van 50%.

 

Overzichtvan LuchtBehandelingKasten (LBK’s)De temperatuurvan de lucht bijde verschillendesecties is zodirect duidelijk.Ook demeetwaardenaan heteinde van deluchtzakken. 
Overzicht vangewenste enactuele positievan de ramen.De ramen staanstil.De temperatuuronder hetraam is 15°Cmet een RV van50%
De verdelingvan detemperatuuraan heteinde van deverschillendeluchtzakken.

 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1