Directe informatie op het scherm door iconen

Bediening van de software door het aanraken van iconen. Door een icoon aan te raken krijgt u informatie of vindt een actie plaats. Iconen kunnen ook alleen informatief zijn. Hieronder heeft u de betekenis van de diverse iconen.

 

 

Veel apparatuur wordt met iconen weergegeven. De iconen zijn vaak voorzien van een kleur. Hiermee wordt de status van het apparaat kenbaar gemaakt.

 

 

Veel apparatuur worden met iconen weergegeven. De iconen zijn vaak voorzien van een kleur. Hiermee wordt de status van het apparaat kenbaar gemaakt. 

 

 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1