Bediening met MCM

Met de MCM module kunt u inloggen op uw ABC processor. Dat is van over de gehele wereld mogelijk. Met een persoonlijke code maakt u, via de webbrowser, verbinding met uw ABC processor. In het scherm van uw tablet of smartphone krijgt u dezelfde informatie die op uw ABC touchscreen is weergegeven.

 

U krijgt dus de hetzelfde scherm met dezelfde bediening als op het touchscreen of uw PC. Alle functies kunt u dus op dezelfde manier bedienen. Alle gegevens worden al op de PC geregistreerd, dus ook wie, wanneer en hoelang was ingelogd.

 

Er kunnen 31 gebruikers inloggen op het systeem. Iedere gebruiker heeft zijn eigen unieke instellingen met wachtwoord en gebruikerscode.

 

Wanneer u uw scherm heeft geopend (bijvoorbeeld na een SMS met een foutmelding), kunt u een gewenst scherm bekijken. Bij het overschrijden van een temperatuur kunt u via Log1..LogX in een grafiek het verloop van deze waarde beoordelen. Indien nodig kunt u op een het juiste scherm de gewenste of maximale waarde aanpassen of apparatuur uitschakelen.

 

Hier kunt u met uw collega’s chatten om informatie of instructies te delen.

 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1