Regeling van lichtinval en beheersing temperatuur met de `schermdoeken’ regeling

De lichtinval wordt geregeld door het openen of sluiten van het schermdoek. Daarbij wordt rekening gehouden met de temperatuur van de buitenlucht  en de buizen plus de RV en temperatuur in de kas. Hier worden de grenswaarden ingesteld wanneer het schermdoek mag openen en weer dicht moet.

 

Het schermdoek zorgt ’s nachts voor isolatie tegen afkoelen. Bij oplopende buitentemperatuur en lichtinval wordt het schermdoek ’s ochtends weer geleidelijk geopende; eerst tot een ingestelde `Kierstand’ (hier 3%) en vervolgens gaat het schermdoek oplopend versneld open. Dit voorkomt dat de kas te snel afkoelt en te grote temperatuur schommelingen optreden.

 

Wanneer de RV en/of de temperatuur te hoog wordt, gaat het scherm automatisch naar de ingestelde kier bij gesloten scherm. Het schermdoek kan ook op bepaalde tijdstippen naar een gewenste waarde worden gestuurd. Met de keuze `handbediening’ gaat het raam gedurende een ingestelde tijd naar een bepaalde stand. Na deze tijd gaan de ramen weer over naar de automatische regeling.

 

 

Het schermdoek mag niet te snel reageren om het pendelen te minimaliseren. Daarnaast wordt ingegeven hoe snel het schermdoek kan gaan openen (oplopende versneld) en sluiten (afnemend vertraagd). Vooraf wordt de buistemperatuur aangepast.

 

 


 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1