Regeling voor droog- en bewaar cellen

De ABC klimaatregeling is gecombineerd met de regeling van het voordrogen en de bewaring in de cellen. Door op de betreffende kas te klikken (of bij de keuze knop) wordt het overzicht van de cellen geopend.

 

 

Algemeen overzicht vanuit de ABC klimaatregeling voor kassen.

 

 

Bedieningsscherm geopend met de ABC droog- en bewaarregeling.

 

Van de gekozen cel wordt het programma voor het bewaren en prepareren van de bloembollen geopend.

 

 

 

Met hetzelfde principe kan een keuze worden gemaakt om het gewenste scherm voor deze regeling te openen. Bovenstaande geldt ook voor de andere droog- en bewaarruimtes.

 

Droogwand

 

Cellen 1 t/m 4

 

Alle overige kassen met installaties die via de ABC processor worden aangestuurd kunnen worden geopend. Deze hebben dan een eenvoudige regeling die voldoet aan de behoefte.

 

Verwerkingsruimte

 

 

Technische ruimte

 

Alle overige kassen met installaties die via de ABC processor worden aangestuurd kunnen worden geopend. Deze hebben dan een eenvoudige regeling die voldoet aan de behoefte.

 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1