Regeling lucht RV en beheersing maximale temperatuur met de nokramen

 

Het is belangrijk dat het vochtgehalte in de kas niet te hoog wordt en de temperatuur nooit boven een ingestelde waarde komt. Met het openen van de nokramen kan direct vocht worden afgevoerd en de temperatuur worden verlaagd.

 

 

De ramen kunnen ook op bepaalde tijdstippen naar een gewenste waarde worden gestuurd. Met de keuze `handbediening’ gaat het raam gedurende een ingestelde tijd naar een bepaalde stand. Na deze tijd gaan de ramen weer terug naar de automatische regeling.

 

 

Om de invloed van buiten te kunnen beheersen, worden diverse grenzen gesteld aan de windsnelheid en richting plus de regen. Daarnaast wordt ook het schermdoek tijdig dicht gestuurd. 

 

ABC printen voor ramen en luiken; de positie van elk raam wordt via een print gestuurd. Elk raam kan vanuit de schakelkast direct met handbediening worden geopend en gesloten.

 

Voordeel hiervan is dat de `handbediening’ status op het  bedieningsscherm wordt aangeven.

 

Dit voorkomt problemen wanneer de regeling per abuis niet meer op automatisch wordt gezet.

 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1